Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els plans de millora. Noves respostes a vells problemes educatius

Catalina Moner Morera

Resum


L’article exposa una reflexió sobre el significat dels plans de millora i dóna pautes per tal que
aquests no es converteixin en un document més sinó també puguin ser un motor de canvi que
marqui un full de ruta per a la millora del rendiment dels alumnes. En primer lloc, es realitza un
plantejament de preguntes que permetin obtenir dades objectives de la situació als centres
educatius. Seguidament, es consideren els valors de referència a assolir de cara a la reducció
de l’abandonament escolar prematur (Consell d’Europa), els principis per a la millora de la
qualitat educativa (LOE) i les mesures oportunes de millora a partir dels resultats d’avaluacions
externes (PISA). Tenint en compte aquest marc normatiu, es revisa el concepte de “pla de
millora” i es desenvolupen els aspectes de tipus organitzatiu, metodològic, comunitari i formatiu
a considerar. Es conclou que la millora de la situació als centres comença quan els implicats se
senten identificats en el procés, conviuen i combreguen amb el canvi i, finalment, hi participen.

Text complet: PDF