Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Lectura cooperativa, coavaluació i autoavaluació a l’educació científica

Margalida Sirer Colomar, Ángel Vázquez Alonso

Resum


Saber llegir de forma comprensiva és una competència bàsica i fonamental per als estudiants,
que requereix d’aprenentatge, pràctica i acompanyament per part del professorat. Aquesta
capacitat és transversal, hauria de ser treballada no només a les àrees lingüístiques, atès que
és important també per a garantir la possibilitat d’aprendre al llarg de tota la vida a tots els
àmbits. Aquest article planteja la importància d’ensenyar els alumnes a llegir de forma
comprensiva a les classes de ciències, proposa el model de treball cooperatiu i els models
d’autoavaluació i coavaluació per a facilitar als estudiants una major comprensió en la lectura
de textos. S’analitzen els resultats d’un treball de lectura cooperativa realitzat amb tres grups
de 1r de batxillerat i l’ús de la coavaluació i autoavaluació en el procés avaluador, com a eina
per valorar la utilitat de la lectura cooperativa en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Finalment es descriuen els resultats d’un qüestionari sobre l’opinió dels alumnes, respecte de la
seva experiència en el treball de lectura cooperativa.

Text complet: PDF