Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aproximació al sistema educatiu britànic

Gabriel Barber Marquès, Tomàs Oliver Colom

Resum


Un sistema educatiu tan poc centralitzat com el britànic condiciona una estructura
administrativa peculiar, que juntament amb la complexitat de les institucions i entitats
educatives proporciona un panorama educatiu molt interessant. L’ensenyament de les llengües
estrangeres també serà motiu d’anàlisi d’aquest treball. Malgrat que tots els governs europeus
coincideixen en un interès creixent en els termes educatius i en l’harmonització dels respectius
sistemes educatius, la realitat segueix essent que les estructures d’aquests sistemes mantenen
diferències considerables. Són moltes i molt diverses les institucions responsables del
finançament, gestió i avaluació de l’educació i la formació. I no són menys les divergències en
temes com l’ensenyament professional, l’educació superior i postobligatòria, la política
d’exàmens i titulacions, etc. Basta comparar els aspectes bàsics de dos sistemes educatius
com l’espanyol i el britànic per entendre la complicada tasca d’intentar integrar els sistemes
educatius europeus.

Text complet: PDF