Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El valor dinamitzador dels projectes d'innovació educativa de caire institucional

Miguel Salmerón González

Resum


Els projectes d'innovació educativa promoguts per les administracions públiques es poden
convertir en eines poderoses de dinamització d'un centre escolar.
La implementació del Projecte d'immersió en anglès a la tardor i el Projecte ARCE al CEIP Blai
Bonet (Santanyí), mitjançant un conjunt de tasques interdisciplinàries i intercícliques, ha servit
per promoure el treball en equip; una estructura educativa en xarxa; una comunitat
d'aprenentatge i un sentit compartit de pertinença a l'escola.
Aquestes finalitats s'han anat assolint a partir de la planificació i aplicació d'activitats
significatives per als alumnes en relació amb cinc blocs temàtics convergents en els dos
projectes educatius: Aigua, Terra, Flora, Fauna i Impacte humà de l'entorn mediambiental (la
comarca, l'illa, la península Ibèrica, el planeta Terra).
Explicarem la nostra experiència educativa i el valor dels projectes d'innovació com a força
impulsora per millorar les competències bàsiques dels alumnes i per generar pràctiques de
col·laboració entre l'equip docent, la comunitat educativa i les institucions de l'entorn.

Text complet: PDF