Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El paper de la mestra assessora a un centre d’infantil i primària

Rafaela Pons Adrian, Roser Mascaró Talaya

Resum


Es descriu la figura de la mestra assessora, creada al CEIP Margalida Florit de Ciutadella. La
mestra assessora té una visió transversal del projecte d'escola i s'encarrega d’assessorar, guiar
i animar el projecte d’aula durant tot el seu procés mitjançant reunions periòdiques amb la resta
de l’equip educatiu. En primer lloc, es fa una breu contextualització del centre i es comenta el
tipus de model educatiu que necessita. Seguidament, s’exposen les principals funcions que
corresponen al perfil professional de la mestra assessora. Finalment, es comenten els aspectes
positius a l’hora de comptar amb aquesta figura professional dins del centre educatiu.

Text complet: PDF