Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Competències del professorat a Europa (2). Competències reals i competències desitjades. Procés de recerca i resultats

Magdalena Genovart Rosselló, Miquel Martorell Fullana, Cristina Bauçà Ferrer

Resum


Aquest article vol donar a conèixer el procés seguit i
els resultats més rellevants de la investigació entorn
de les competències que ha de posseir el/la professor/
a a Europa.
Per tal d’obtenir la informació sobre el professorat de
la nostra comunitat educativa, es va elaborar una enquesta
en la qual es van valorar les percepcions que
tenen els professors sobre les competències que haurien
de tenir per poder desenvolupar la tasca educativa
a l'Europa actual i sobre quines creuen que tenen
realment en l'actualitat.
És la segona part d'una trilogia d'articles publicats en
aquesta revista i suposa el punt de partida per dissenyar
un ampli estudi de recerca en el marc del projecte
«Competences of professional educators in Europe»
del programa Comenius, que tracta quines són les
competències docents que hauria de posseir el/la professor/
a a Europa per desenvolupar la seva tasca amb
eficàcia.

Text complet: PDF