Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El CEP de Palma Jaume Cañellas Mut, 25 anys al costat del professorat

Maria Sempere Campello

Resum


Es descriu el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut des
d’un punt de vista històric i pedagògic. Així mateix,
es fa menció de l’àmbit d’actuació del centre, així
com també de les assessories i els recursos humans
dels quals disposa. Finalment, s’exposa el projecte
educatiu del CEP parant especial atenció al Pla de
Formació 2008-2012.

Text complet: PDF