Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Metodologies narratives: una eina per a la reflexió

Sacramento López Martínez, Francisca Pascual Socias

Resum


Es desenvolupa una experiència reflexiva en l’àmbit
de la formació de formadors a partir de l’ús de metodologies
narratives. Els formadors implicats escriviren
textos en els quals valoraren el seu treball com a assessors,
enumeraren els punts forts i febles de la intervenció
assessora i proposaren millores en les activitats
formatives. En l’anàlisi dels relats es considerà els elements
següents: el pensament i consciència actitudinal
i emocional del formador; els continguts
conceptuals, procedimentals i actitudinals de l’escenari
de formació; i el coneixement institucional del
context formatiu.
Finalment, s'exposen vint idees, recollides i constatades
en els relats analitzats, que caldria considerar a l'-
hora d'afrontar l'assessorament des dels CEP.

Text complet: PDF