Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Programa de formació de formadors: cap a la professionalització dels assessors de formació permanent del professorat no universitari a les Illes Balears

Margalida Barceló i Taberner, Miquel F. Oliver Trobat, Carme Pinya Medina

Resum


Es presenta una descripció i anàlisi de l’experiència
de formació permanent adreçada als formadors que
integren la xarxa dels centres de professorat (CEP) a
les Illes Balears. L’experiència cobra relleu ja que
constitueix una primera proposta d’itinerari formatiu
sòlid i professionalitzador dels assessors i assessores
de formació del professorat no universitari des de
1989.
Es tracta d’un programa formatiu complex basat en
la síntesi teòrico-pràctica i en la reflexió i la investigació
sobre les seves pròpies intervencions d’assessorament,
que ha capacitat els assessors i assessores en
el desenvolupament de la seva tasca des d’una perspectiva
global, reflexiva i de tutorització, en el marc
d’un procés de millora.
L'article analitza l'itinerari formatiu i els continguts
que s’han treballat al llarg de les accions formatives,
les quals s’han articulat al voltant d’aquests grans blocs: l’educació al segle XXI i la formació permanent
del professorat, l’organització i la gestió de la
formació, els professionals de la formació, els centres
docents i la innovació pedagògica, el desenvolupament
de competències interpersonals dels assessors i
la didàctica de la intervenció assessora.
Es descriuen i analitzen els escenaris d'aprenentatge
utilitzats i es realitza una avaluació de l'experiència a
partir dels resultats de les metodologies i instruments
utilitzats.
Les conclusions aporten informació sobre el disseny,
el desenvolupament de l’actuació formativa i sobre la
importància de l'experiència per a la professionalització
dels assessors de formació del professorat.

Text complet: PDF