Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Organització de la formació del professorat a les Illes Balears: descripció, cronologia i marc legislatiu

Margalida Barceló i Taberner

Resum


Es desenvolupa l'organització de la formació del professorat
de les Illes Balears al llarg dels 25 anys de la
seva existència. En primer lloc, es comenten tots i cadascun
dels centres i serveis que en formen part de
l'estructura administrativa així com també, la planificació
de treball i funcions de cadascun. Seguidament,
es relacionen els càrrecs i persones responsables del
Servei de Formació del Professorat des de 1983 fins
l'any 2011. Finalment, es desenvolupa el marc normatiu
que regula o ha regulat la formació del professorat
no-universitari de les Illes Balears.

Text complet: PDF