Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’avaluació de la formació del professorat al centre: la facilitació per a la transferència

Pilar Iranzo García

Resum


En aquest treball es remarca la importància de l’avaluació
formativa al llarg del procés assessor i se’n tracten
algunes complexitats inherents. Seguidament, es
presenta una proposta d’instrumentació sobre com
abordar l’avaluació diagnòstica, formativa, sumativa
i diferida dels assessoraments, no des del punt de vista
de «mesurar» punts de partida i d’arribada, sinó des
d’una perspectiva netament formativa; és a dir, des
del convenciment que no es pot acompanyar cap a la
millora educativa sense construir coneixement situat
amb motiu de l’apropiació del procés per part dels
seus protagonistes i per a aquesta apropiació.
S’il·lustren instruments per a l’avaluació formativa
del procés que recullen reflexions, sobretot del professorat.

Text complet: PDF