Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ètica i valors en la formació docent

Francesc Imbernón Muñoz

Resum


És important fer una reflexió profunda sobre l’ètica
en la formació docent, ja que després els ensenyants
seran els que formaran en una actitud ètica els seus
deixebles.
L’actualitat de l’ensenyament ens porta a la necessitat
imperant de desenvolupar competències ètiques en la
formació docent del professorat perquè les assumeixi
a l'interior de la seva identitat docent, per fomentar
que repensi el paper de l’educació en els processos de
construcció de societats més justes i sàpiga traspassar-
lo als seus alumnes per formar ciutadans que treballin
per a la recerca del bé comú i la democràcia.
La formació ètica ha de permetre desenvolupar en el
professorat la construcció i apreciació d’uns determinats
valors i desaprendre valors que conreen éssers
humans competitius, aïllats i insolidaris, per aprendre
a l’aula a desenvolupar una pràctica de ciutadania activa,
uns valors que potenciïn una inclusió social, una
responsabilitat i la necessitat d'implicar-se en projectes
col·lectius.

Text complet: PDF