Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Formal and informal child placements: Some considerations from a cross-­cultural prospection on their frequency and motivations

Jorge Grau Rebollo

Resumen


Aquest treball millora i amplia la recerca intercultaral prèvia sobre la circulació de nens prenent en consideració algunes escasses declaracions en estudis previs - no només des de l'Antropologia sinó també des d'altres disciplines vinculades. Alguns estudis han destacat la rellevància de les ubicacions formals i informals dels nens en diferents societats a través del món, una investigació sistemàtica sobre la dimensió multicultural de l'itinerari dels nens (terme que inclou pràctiques socials formals i informals) està encara per desenvolupar. D'aquesta manera, intento sobrepassar algunes restriccions metodològiques específiques en aquest àmbit, explorant l'extensió, la freqüència i motivacions de la circulació dels nens d'acord amb els registres etnogràfics extrets.

Texto completo: PDF (English)