Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho del Deporte?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Normes de publicació

Envío de originales

Al enviar su trabajo a la redacción de Fair Play el autor cede al editor los derechos de reproducción, publicación y comunicación. Esta reproducción, publicación y comunicación se efectuará desde el lugar propio de la revista y desde el depósito cooperativo de Revistas Catalanas con Acceso Abierto (RACO), con los titulares con quien se haya llegado a acuerdos con la finalidad de potenciar la difusión de sus publicaciones.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. voleu enviar un article a la revista per publicar?
  2. té el format que hem indicat a ,,,,,,
  3. les referències bibliogràfiques segueixen l'estil.....