Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Le Enumerazioni di Montale
Sergio Bozzola
893
Eugenio Coseriu y su legado científico
Óscar Loureda Lamas, Reinhard Meisterfeld
430
Derivazione o composizione? Sull'origine della parola marangon(e) "falegname"
Christian Schmitt
366
La structure factitive-causative faire+Inf. du français et ses equivalents en roumain
Gabriela Scurtu, Anda Radulescu
273
Approche contrastive des constructions verbales impersonnelles (domaine français-roumain)
Gabriela Scurtu
247
L'onomastica d'origine ligure a Gibilterra
Fiorenzo Toso
246
Mites i objectes futuristes en la poesia de Salvat-Papasseit : apunts de lectura comparada
Gabriella Gavagnin
203
Mujeres y literatura de los medioevos ibéricos : voces, ecos y distorsiones
Rafael Manuel Mérida Jiménez
199
Contextualización histórica e ideológica de la lírica cortés: el léxico del sufrimiento amoroso y el pensamiento cristiano
Santiago Gutiérrez García, Mónica Souto Espasandín
174
The Role of sex in the Tirant lo Blanc
Frank Pierce
171
El Diccionario español-alemán de fraseologismos idiomáticos de Colonia: un proyecto en curso
Aina Torrent-Lenzen
129
COROMINES, Joan (1989-1997): Onomasticon Cataloniae. Els noms de llocs i noms de persona de totes les terres de llengua catalana. Barcelona: Curial/La Caixa, 8 vol. Amb la col·laboració de Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Masca
Emili Casanova
121
Marguerite Yourcenar
Alicia Piquer Desvaux
120
«Die verfolgte Frau» : per l'analisi semiologica di un motivo folclorico e delle sue derivazioni medievali (con speciale attenzione all'ambito catalano)
Veronica Orazi
120
El verb haver-hi: evolució dels usos sintàctics
Joan-Rafael Ramos Alfajarín
117
Díctics espacials i gramàtica en narracions orals
Maria Josep Cuenca
103
Per una tipologia dei sistemi di scrittura spontanei in area romanza
96
Los Arabismos de La lozana andaluza
F. (Federico) Corriente
94
El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana : celebració d'una celebració
Maria Pilar Perea
93
Els Noms dels dies de la setmana en l'onomàstica catalana
Joan Bastardas i Parera
93
La Deriva tipológica del rumano
Michael Metzeltin
91
Cano, Rafael (coord.) (2004 ; 2005): Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel, 1167 p.
André Thibault
86
El Origen de las lexias "de toda broza", "a toda broza": un caso de contaminación
Francisco de B. Marcos Álvarez
85
Un Nuevo ámbito para La vida de Lazarillo de Tormes
Rosa Navarro Durán
84
Joaquim Folguera i J. V. Foix : dos poetes al servei d'un projecte literari i polític (1915-1931)
Jordi Marrugat
82
La Distinció del mode verbal: ús d'una oposició fonològica al català de la Cerdanya i a l'occità
Montserrat Adam i Aulinas
81
De l'«Speculum Humanae Salvationis» a l'«Spill» de Jaume Roig: itinerari especular i figural
Albert Guillem Hauf i Valls
80
"Propalladia" and Other Works of Bartolomé de Torres Naharro. Edited by Jospeh E. Gillet. Volume I: Bibliography, Collected Poems, Diálogo del Nascimiento. Volume II: Collected Plays. Menasha (Wisconsin), G. Banta Publ. Co., 1943-19
Albert, E. Sloman
73
Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature. Milano, Bompiani, 1949-50. Vol. I-IX.
Theodor W. Elwert
73

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »