Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Espinal, M. Teresa: Diccionari de sinònims de frases fetes. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona (Servei de Publicacions). Publicacions de la Universitat de València. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona/València, 2004. 1578 pàgines (Co
Joan Martí i Castell
186
Eugenio Coseriu y su legado científico
Óscar Loureda Lamas, Reinhard Meisterfeld
157
Derivazione o composizione? Sull'origine della parola marangon(e) "falegname"
Christian Schmitt
141
Le Enumerazioni di Montale
Sergio Bozzola
141
Intorno al lessico etimologico italiano (LEI)
Max Pfister
118
Contextualización histórica e ideológica de la lírica cortés: el léxico del sufrimiento amoroso y el pensamiento cristiano
Santiago Gutiérrez García, Mónica Souto Espasandín
105
El Diccionario español-alemán de fraseologismos idiomáticos de Colonia: un proyecto en curso
Aina Torrent-Lenzen
103
Els noms mallorquins de la pinya closa
Cosme Aguiló i Adrover
91
Pour la datation des toponymes galloromans: une étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)
Jean-Pierre Chambon
81
Arabismes del català i altres mots relacionats amb l'Islam en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana
Dolors Bramon i Planas
78
Solà, Joan et al. (comps.) (2002): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Editorial Empúries. III: Sintaxi
Conxita Lleó
62
Monturiol, Joaquim / Domínguez, Eloi (2001): El parlar de la Garrotxa. Girona: Ràdio Olot, 197 pàgines.
Joan Veny i Clar
61
Mas i Forners, Antoni i Joan-Lluís Monjo i Mascaró: Per poblar lo regne de Valèntia... L'emigració mallorquina al País Valencià, Govern de les Illes Balears, Binissalem, 2002, 166 p.
Vicent Beltran i Calvo
57
Cuenca, Maria Josep / Pérez Saldanya, Manuel (2002): Guia d'usos lingüístics. 1. Aspectes gramaticals. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 156 pàgines.
Antoni Ignasi Alomar i Canyelles
51
Mites i objectes futuristes en la poesia de Salvat-Papasseit : apunts de lectura comparada
Gabriella Gavagnin
49
José Manuel Blecua Teijeiro (Alcolea de Cinca 1913-Barcelona 2003)
Rosa Navarro Durán
46
Le Traitement différentiel en lexicographie diachronique : l'exemple de chansonnier
Jean-Nicolas de Surmont
45
Torrent-Lenzen, Aina (2006): Unidad y pluricentrismo en la comunidad hispanohablante: cultivo y mantenimiento de una norma panhispánica unificada. Titz: Axel Lenzen, 337 p.
Antonio Torres Torres
41
"Per Santa Llúcia, un pas de puça". Crecer y decrecer de los días, refranes del calendario,
José Enrique Gargallo i Gil
40

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »