Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Consecuencias de la incorporación de carbonato cálcico en el material cerámico

Javier Fanlo Loras, Fernando Pérez Lambán

Resum


En aquesta comunicació es presenten els resultats d'un treball experimental sobre les conseqüències de la incorporació de carbonat càlcic en la ceràmica. El procés de cocció pot provocar la seva transformació en calç viva (CaO) donant lloc a serioses afeccions a la funcionalitat i fins i tot a la integritat de la peça ceràmica. La presència d'aquest material tant en algunes vetes argila com entre les inclusions d'algunes ceràmiques prehistòriques justifiquen l'estudi per a la seva millor comprensió. Per a això s'ha treballat sobre les següents variables: tipus de carbonat càlcic, granulometria del mateix i cocció. Posteriorment s'ha mesurat el grau d'afecció per la descomposició derivada de la seva transformació en calç viva.

Text complet: PDF (Castellano)