Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las necrópolis altomedievales de la cuenca del Duero : límites y posibilidades de estudio

Carlos Tejerizo

Resum


En el present article es fan un seguit de propostes d’anàlisi sobre un conjunt de necròpolis de la conca oriental del Duero entre els segles V i VIII. Per això, i com a pas previ necessari, es realitza una crítica de la historiografia dels estudis dels anomenats entorns des d’una perspectiva político-històrica, ressaltant els apriorismes científics generats en el desenvolupament historiogràfic que han generat al seu torn uns límits en les anàlisis de les necròpolis que obstaculitzen la seva investigació.

Text complet: PDF (Castellano)