Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una nueva metodología, a medio camino entre la tipología y el SLA : un caso práctico en las terrazas bajas del Tormes

Andrés A. Fernández Gómez

Resum


A la fi del S. XIX va néixer l'estudi de la indústria lítica. Era el germen de les tipologies, que requerien de criteris classificatoris de la paleontologia, estudis estratigràfics, per a establir la seva successió relativa. La sistemàtica classificatòria va tenir lloc a mitjan S. XX, F. Vores. Des de Vores nosaltres fem un recorregut pels plantejaments metodològics i les aportacions més importants que aquests han donat per a l'estudi de la indústria lítica (G. Laplace, Leroi-Gourhan, l'escola anglosaxona i els plantejaments de cadenes operatives introduïts per Boeda i Geneste en la dècada dels 90). Una vegada repassats tots els plantejaments metodològics, tenint en compte les especials característiques de la indústria estudiada, vam triar la metodologia que millor s'adapta. Així, vam decidir utilitzar el SLA, afegint termes de la tipologia tradicional i dels plantejaments de Boeda i Geneste. Restringim l'aplicació de la tipologia a la classificació i comparança de les indústries, facilitant la ubicació del material lític en un marc més global Finalment, vam afegir paràmetres morfométricos per al mesurament dels grans instruments bifaciales.

Text complet: PDF (Castellano)