Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Los primeros humanos en América

Andrés A. Fernández Gómez, Ana Velasco Ortiz

Resum


La Prehistoria d’America consta de 5 periodes, els tres primers afecten propiament a la Prehistoria, la resta al desenvolupament de les civilitzacions americanes. La etapa que ocupa el paleolitic, mesolitic, neolitic i l’edat dels metalls, a la Prehistoria universal, a America nomes ocupa els periodes paleoindis, i un discutit periode anterior anomenat Pre-Clovis. Els actuals estudis es basen en donar resposta els seguents interrogants al voltant de l’arribada dels primers pobladors del continent: com i per on va succeir?, quan va tenir lloc? I quins van ser els primers grups de poblament?. Des de finals de segle XX s’ha creat una nova corrent d’investigacio que deixa sense validesa el Consens Clovis, defensant un poblament previ. Hi ha investigadors que considerant que el poblament va tenir lloc fa 16. 000 – 20. 000 anys i altres fa mes de 30. 000 anys. A aquesta explicacio s’exposaran els jaciments mes caracteristics i els arguments procedents de diferents arees d’investigacio que donen suport a aquesta nova corrent (arqueologia, genetica i linguistica). Sustentant d’aquesta manera vies alternatives per l’entrada de les poblacions. En el cas d’una poblacio independent per a l’area d’America del Sud, destaquen les teories que defensen una arribada des del nord-oest d'Asia – Beringia – nord-est d'America per la costa. I una altra que treballa amb la idea d’una arribada per Oceania – Polinesia – America del Sud. Malgrat que les teories genetiques i linguistiques a les que fan referencia moltes de les tesis esposades encara no habiten convenientment amb les tecniques d’investigacio arqueologica, s’han convertit en un important element alhora de discutir els temes aqui tractats.

Text complet: PDF (Castellano)