Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revisió i estat de la qüestió de l'ocupació de l'Arxipèlag Balear a la Prehistòria : l'arribada de les primeres poblacions a l'illa de Mallorca

Lara Gelabert Batllori

Resum


La detecció de la desigualtat socio-econòmica en les societats prehistòriques és una de les qüestions clau a abordar a partir del registre arqueològic per tal d'entendre la realitat de les comunitats pretèrites, ja que és un factor essencial que ens informa sobre les característiques organitzatives de les societats objecte del nostre estudi. Per tant, creiem que és convenient aprofundir en el seu diagnòstic a partir de la materialitat recuperada i analitzada, partint d'una base teòrica ben fonamentada i contrastada amb una empíria a la que ens hem de saber aproximar per tal de conèixer-la. En aquest article pretenem fer un repàs a aquestes qüestions plantejades, emprant el cas arqueològic concret de la comunitat talaiòtica de Son Fornés (Montuïri, Mallorca), ja que constitueix un dels millors exemples actuals on, partint d'una praxi materialista històrica, s'arriba al coneixement de les característiques de l'organització econòmica i social del grup que generà el registre empíric estudiat.

Text complet: PDF