Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Reflexions sobre la cultura catalana a la Franja de Ponent
Josep Espluga Trenc
26
Vint-i-cinc idees i algunes propostes per a una nova cultura del territori
Enric Tello Aragay
25
Ús i abús del patrimoni: Actors involucrats en el cas de Menorca
Eulàlia Comas Lamarca
25
Els centres d'estudis com a motor de coneixement, preservació i posada en valor del patrimoni cultural i natural
Albert Curto Homedes
22
Introducció. La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI
Ramon Arnabat i Mata
19
Els centres d'estudis i els IES: Com vincular la recerca local als interessos dels joves
Vinyet Panyella
12
Habitatge i territori al Baix Llobregat. Un estudi des de la vivència
Conxita Solans Roda
10
Observatori del Tercer Sector: un centre de recerca i dinamització del Tercer Sector
Ana Villa i Uriol
6
Introducció. Set realitats administratives: Visió global de la cultura catalana des de la diversitat territorial
Patrícia Gabancho
5
Estudis locals i educació
Antoni Gavaldà
5
Els diàlegs que reclama la història actual
Mercè Renom Pulit
5
La situació de la cultura catalana a la Catalunya del Nord
Annabelle Brunet
5
El màrqueting social com a eina de comunicació dels centres d'estudis
Marc Marín i Cifre
4
Introducció. Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en relació amb el seu entorn
Carles Riba i Romeva
4
Introducció. Recerca i difusió de la història des de les universitats i els centres d'estudis: contraposició o complementarietat?
Ramon Alberch i Fugueras
4
Noves perspectives per a la difusió de la història des de les universitats i els centres d'estudis
Llorenç Ferrer i Alòs
3
El paper dels centres d'estudis i de la indústria turística en la preservació del patrimoni del País Valencià
Antonio Picazo Córdoba
3
Trenta anys de dinamització cultural al Penedès
Pilar Tarrada i Gol
3
Projecte de recerca i divulgació històrica Tots els noms (el Penedès, 1931-1978)
Ramon Arnabat i Mata
2
Factor d'ús i d'abús del patrimoni: El turisme i la gestió de recursos patrimonials
Antoni Laporte Roselló
2
Apèndix 2: El 25è aniversari del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Josep Moragrega
2
Sobre el patrimoni marítim. El cas del Museu de la Pesca de Palamós
Miquel Martí i Llambrich
2
El paper dels centres d'estudis envers el patrimoni i la seva relació amb l'administració
Francesc Tarrats i Bou
2
La història al quiosc: una "revolució silenciosa"?
Josep M. Casals, Xavier Casals
2
Transcripció del debat posterior a la taula rodona del V Espai Despuig
2
L'estudi de la immigració estrangera a l'Hospitalet. Aportacions del CEL'H al debat sobre les problemàtiques i els reptes de la nova immigració
Miguel Solana Solana
1
Transcripció del debat posterior a la taula rodona del VI Espai Despuig
1
Una visió particular del fet cultural
Biel Majoral
1
La cultura catalana a l'inici del segle XXI. Una visió des del País Valencià
Vicent S. Olmos i Tamarit
1
La posada en valor dels diferents tipus de patrimonis: El cas dels Ports
Salvador Carbó i Sabaté
1

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »