Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2009

Consultes
L'estudi de la immigració estrangera a l'Hospitalet. Aportacions del CEL'H al debat sobre les problemàtiques i els reptes de la nova immigració
Miguel Solana Solana
41
Trenta anys de dinamització cultural al Penedès
Pilar Tarrada i Gol
41
Apèndix: Deu anys del Centre d'Estudis Lacetans
21
Vint-i-cinc idees i algunes propostes per a una nova cultura del territori
Enric Tello Aragay
18
Els diàlegs que reclama la història actual
Mercè Renom Pulit
17
Ús i abús del patrimoni: Actors involucrats en el cas de Menorca
Eulàlia Comas Lamarca
16
Habitatge i territori al Baix Llobregat. Un estudi des de la vivència
Conxita Solans Roda
14
La història al quiosc: una "revolució silenciosa"?
Josep M. Casals, Xavier Casals
13
Els centres d'estudis com a motor de coneixement, preservació i posada en valor del patrimoni cultural i natural
Albert Curto Homedes
11
Introducció. Centres d'Estudis i dinamització social: problemàtiques i estratègies en relació amb el seu entorn
Carles Riba i Romeva
10
Projecte de recerca i divulgació històrica Tots els noms (el Penedès, 1931-1978)
Ramon Arnabat Mata
9
Sobre el patrimoni marítim. El cas del Museu de la Pesca de Palamós
Miquel Martí Llambrich
8
El màrqueting social com a eina de comunicació dels centres d'estudis
Marc Marín i Cifre
6
Factor d'ús i d'abús del patrimoni: El turisme i la gestió de recursos patrimonials
Antoni Laporte Roselló
6
Introducció. La recerca local davant les problemàtiques del segle XXI
Ramon Arnabat Mata
5
El paper dels centres d'estudis i de la indústria turística en la preservació del patrimoni del País Valencià
Antonio Picazo Córdoba
3
Noves perspectives per a la difusió de la història des de les universitats i els centres d'estudis
Llorenç Ferrer Alós
3
La posada en valor dels diferents tipus de patrimonis: El cas dels Ports
Salvador Carbó i Sabaté
3
Transcripció del debat posterior a la taula rodona del IV Espai Despuig
3
Introducció. Recerca i difusió de la història des de les universitats i els centres d'estudis: contraposició o complementarietat?
Ramon Alberch Fugueras
3
Observatori del Tercer Sector: un centre de recerca i dinamització del Tercer Sector
Ana Villa i Uriol
3
El paper dels centres d'estudis envers el patrimoni i la seva relació amb l'administració
Francesc Tarrats i Bou
2
Apèndix: Torn de paraules
1
Presentació "Un nou espai de debat"
Josep Santesmases
1

«Els 30 articles més consultats al 2010 Els 30 articles més consultats al 2008 »