Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Les ludoteques
Sílvia Penón
1.073
El joc com a eina educativa
Oriol Ripoll
1.028
La Figura de la mediación en els conflictes interpersonals
Catherine Perelló
670
Les habilitats socials de l' educador: un recurs clau en la relació d' ajuda.
Paco López
553
El paper dels educadors social als centres de secundària
David Galán Carretero, Miquel Castillo Carbonell
535
El joc i les persones amb discapacitat
Xavier Vinyals
507
La dinamització sociocultural en els centres de dia per a gent gran
Anna Soldevila Benet
499
L'educadora i l'educador social als Serveis Socials d'Atenció Primaria
Rafael López Zaguirre
449
Educador social i escola: nous àmbits d'intervenció?
Jordi Longàs Mayayo
379
De la planificació a la programació. Instruments metodològics per al disseny de les intervencions socioeducatives
Jesús Vilar
316
Les comunitats d'aprenentatge: escola i educació social integrades?
Cristina Pulido, Oriol Ríos
285
L'educador social en l'àmbit de la gent gran
Quico Mañós
280
L'educador social en l'educació secundària
José G. Molina, Armando Blàzquez
253
Models de treball en xarxa
José Ramón Ubieto
238
Jocs de rol
Marc Brell
220
L'acompanyament social en els recursos socioeducatius
Israel Alonso, Jaume Funes Artiaga
209
Participació ciutadana i serveis socials municipals
Enrique Pastor Seller
205
Planificació estratègica de les Organitzacions No Lucratives
Josep Maria Canyelles
187
Mén enllà de la globalització: nous escenaris per a les polítiques socials
Jordi Sabater, Ann-Margrethe Sonneland
185
L'oci com a àmbit d'Educació Social
Manuel Cuenca Cabeza
178
Programa per al desenvolupament de les habilitats socials en el marc dels centres diürns per a adolescents
Albert Martinez
176
Reflexions al voltant de la resiliència. Una conversa amb Stefan Vanistendael
Stefan Vanistandael, Jesús Vilar, Elisenda Pont
175
Espais educatius que ofereixen una alternativa al fracàs escolar. Gestió perversa d'un model d'aprenentatge
Begoña Gasch
174
L'ètica en la pràctica quotidiana de les professions socials
Jesús Vilar
163
El joc i la joguina i l'infant hospitalitzat
Sílvia Penón
162
EducArt. Intervenció educativa i Expressió Plàstica
Lurdes Civit, Sandra Colell
159
Familia, canvi i Estat del Benestar
Cristina López Villanueva
154
Els mitjans de comunicació social com a agents d'educació social
Martí X. March Cerdà
152
Models d'intervenció amb famílies a la Comunitat Autònoma Basca
Rafael López - Arostegui
151
Què és el Centre Ocupacional Sínia
Dídac Soler
150

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »