Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Història de la revista

Educació social. Revista d'Intervenció Socioeducativa és la publicació de referència dels professionals de la intervenció social i socioeducativa i els estudiants del grau en Educació Social d'Espanya i Llatinoamèrica.

Des de la publicació del número 1, el 1995 que va ser presentat al Primer Congrés Estatal d'Educadors Socials a Múrcia.

Els seus objectius són:

• Oferir suport tècnic i de formació permanent per als educadors socials i altres professionals relacionats amb la intervenció socioeducativa.

• Promoure la reflexió i l'intercanvi d'experiències en aquests camps.

• Promoure la divulgació de la recerca pràctica que es vagin produint en aquest sector.

 

Destinataris Estudiants i professionals de la intervenció socioeducativa:

• Educadors socials, de carrer, especialitzats animadors socioculturals

• Estudiants i professorat dels graus en Educació Social i Treball Social

• Treballadors socials, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs, diplomats en magisteri, teràpia ocupacional

• Planificadors i tècnics de les administracions públiques

• Estudiosos, tècnics i responsables de les polítiques socials

• ONG's d'acció social (associacions i fundacions), cooperatives d'iniciativa social, empreses de serveis socials

 

S'adreça a tots els sectors de l' educació social però prioritza les qüestions més directament relacionades amb la intervenció ja siguin de tipus teòric, tècnic, pràctic o experiencial.