Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Tots els articles publicats a la revista estan sota la següent llicència creative commons reconocimiento no comercial. Poden utilizar-se  sempre que es citi l' autor i la publicació, amb la seva adreça electrònica exacta i respectant els termes de la llicència.

 

Objectius i temàtica

Educació social. Revista d'Intervenció Socioeducativa s'ha convertit en bona part en el portaveu de la progressiva professionalització del sector de l'Educació Social que ha vist un desenvolupament exponencial en els últims anys.

El seu objectiu fonamental és oferir un recolzament tècnic i de formació permanent per a estudiants dels graus en educació social i treball social i per als professionals de la intervenció social i socioeducativa de qualsevol àmbit, així com promoure la reflexió i l'intercanvi d'experiències en aquests camps.

L'orientació de la revista és eminentment pràctica i de suport efectiu al professional. La revista vol col•laborar en l' elaboració i la difusió dels marcs teòrics i així com de les reflexions sobre la pràctica, que ajudin a avançar i optimitzar la intervenció des de l' educació social.

 

Política de seccions

Editorial

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Opinió

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Monogràfic

Editors/es
 • Jesús Vilar Martín
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Intercanvi

Editors/es
 • Jesús Vilar Martín
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Llibres recuperats

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Publicacions

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

LLibres rebuts

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Propostes

Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Comitè Científic

José Antonio Caride: Universitat de Santiago de Compostela

Carles Armengol: Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Anna Berga: Universitat Ramon Llull

Ferran Casas: Universitat de Girona

Jaume Funes: Universitat Ramon Llull

Josep Gallifa: Universitat Ramon Llull

Angel Gil: Institut Guttmann

José Miguel Leo: Representant del Col·legi d’Educadors/es Socials de Catalunya

Rafael López Arostegui: Fundación EDE (Bilbao)

Ramon Nicolau: Ajuntament de Barcelona

Carme Panchón: Universitat de Barcelona

Rafael Ruiz de Gauna: Fundació Pere Tarrés

Rosa Santibáñez: Universitat de Deusto

Enrique Pastor: Universitat de Murcia

Joao Paulo Ferreira Delgado: Escola Superior de Educaçao. Instituto Politécnico do Porto.

 

Equip revista

Equip de direcció

Editor: Jesús Vilar

Director de publicacions: Jesús Vilar

Comunicació: Isabel Vergara

Administració: Jesús Delgado

 

Equip de redacció

Disseny i composició: Sira Badosa

Tractament de textos, correcció i traducció: Núria Rica

Traducció anglès: Graham Thomson

 

La revista està indexada a

Carhus plus+ 2014

MIAR

DICE

INRECS

RACO

Latindex

REDINED

DIALNET

CIRC

PSICODOC

ISOC

 

 

Criteris ètics

Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa treballa des dels següents criteris ètics:

Deures, responsabilitats de l'editor i de la publicació

 • Assegurar la confidencialitat de les dades dels autors/es en el procés de revisió.
 • Assegurar la custòdia dels textos no acceptats i indicar la forma de destrucció dels mateixos.
 • Establir criteris clars i objectius d'acceptació i d’avaluació dels articles.
 • Evitar tractes de favor.
 • No tenir conflicte d'interessos en relació amb els textos que es presenten.
 • No fer cap ús dels textos ni de les dades que s’hi presenten, més enllà dels de ser publicats.
 • Determinar els terminis del procés d'acceptació/no acceptació i revisió dels textos.

Deures, responsabilitats dels revisors/es

 • Fer una revisió justa i objectiva dels articles.
 • Fer valoracions constructives i evitar comentaris i valoracions basats en prejudicis, o de caràcter pejoratiu.
 • Exposar amb claredat els arguments de la valoració, de manera que faciliti als autors/es la modificació del text.
 • No acceptar articles per revisar en els quals pugui haver-hi algun conflicte d'interessos que limitin la seva objectivitat. En concret: ser part interessada en la recerca que es presenta en l'article, estar en una situació de disputa amb la persona o grup que ho presenta o mantenir una relació personal –parentiu o d’altres– amb els autors/es del text.
 • Mantenir la confidencialitat sobre la informació i les dades dels articles avaluats.
 • No utilitzar dades ni idees per a articles propis.

Deures, responsabilitats dels autors/es

 • Assegurar l'originalitat dels treballs i que no hagin estat publicats en un altre mitjà.
 • Aportar dades autèntiques i mostrar que s'han recollit de forma tècnicament correcta.
 • No fer plagi total o parcial d'altres obres ja publicades.
 • Confirmar que l'autoria del text és realment de les persones que el signen.
 • Indicar les fonts d'informació utilitzades i diferenciar les que s'han utilitzat de forma directa d’aquelles que s'ha utilitzat indirectament.
 • En el cas de ser acceptat l'article, comprometre's a fer les modificacions en el termini que s'hagi estipulat.
 • En els casos en què es consideri procedent, presentar la documentació que assegura que s'han seguit uns criteris ètics en la recerca (certificació ètica de la universitat, si és el cas, o consentiment informat als/les participants).

 

Revisors 2016

Enric Benavent (Universitat Ramon Llull)

Sergi Bota (Universitat Ramon Llull)

Joana Calero (Universitat Catòlica de València)

Manel Capdevila (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada)

Mireia Civis (Universitat Ramon Llull)

Rita Gradaille (Universidad Santiago de Compostela)

Tereza Leal (Universitat Ramon Llull)

Anna López (Universitat Ramon Llull)

Óscar Martínez (Universitat Ramon Llull)

Txus Morata (Universitat Ramon Llull)

Eva Palasí (Universitat Ramon Llull)

Enrique Pastor (Universidad de Murcia)

Héctor Pose (Universidad de Coruña)

Miguel Ángel Pulido (Universitat Ramon Llull)

Aída C.  Rodríguez (Universitat Ramon Llull)

Cristóbal Ruiz Román (Universidad de Málaga)

Rosa Santibañez (Universidad de Deusto)

Josu Solabarrieta (Universidad de Deusto)

 

Revisors 2017

Agud, Íngrid (Universitat Autònoma de Barcelona)

Arjona, César (Universitat Ramon Llull)

Caballo, Belén (Universitat de Santiago de Compostel.la)

Cáceres, Fermín (Instituto Universitario de México, Tapachula, Chiapas)

Carrillo, Elena (Universitat Ramon Llull)

Civís, Mireia (Universitat Ramon Llull)

Lázaro, Araceli (Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya)

Llena, Asun (Universitat de Barcelona)

Longás, Jordi (Universitat Ramon Llull)

López-Arostegui, Rafael (Fundació EDE –Bilbao-)

Marí, Rosa (Universitat de Castilla-la Mancha).

Martínez-Rivera, Óscar (Universitat Ramon Llull)

Moyano, Segundo (Universitat Oberta de Catalunya)

Navarro, Lisette (Universitat Ramon Llull)

Olalde, Alberto Universitat del Pais Basc)

Palazzi, Cristian (Universitat Ramon Llull)

Pulido, Miguel Ángel (Universitat Ramon Llull)

Riberas, Gisela (Universitat Ramon Llull)

Ruiz, Cristóbal (Universitat de Màlaga)

Santibáñez, Rosa (Universitat de Deusto)

Vilar, Jesús (Universitat Ramon Llull)