Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Joc corporal, esport i educació física a l'ideari pedagògic de la Institución Libre de Enseñanza
Andrés Payà Rico
168
Recensions
164
Ferrer Guardia en la Revolución Mexicana = Ferrer Guardia in the Mexican Revolution
Anna Ribera Carbó
120
Formació professional, instrucció i adoctrinament a l'empresa Segarra (la Vall d'Uixó, Castelló) durant el franquisme = Professional training, instruction and indoctrination at the Segarra company (La Vall d'Uixó -Castelló-) within the Franco period
Andrés Payà Rico
113
Els Estats Units, un model a Catalunya
Albert Esteruelas i Teixidó
100
L'Educació a Catalunya durant la Guerra Civil : l'escola de Tarragona = Education in Catalonia during the Spanish Civil War : the School situation in Tarragona
Maria Isabel Miró Montoliu
97
Las Primeras alumnas en los estudios de bachillerato en Canarias = The first students in secondary schooling in Canarias
Teresa González Pérez
95
La Absolución de Ferrer i Guàrdia
Francisco Molins Fernandez
75
L'Escola rural a Catalunya al darrer quart del segle XX : de l'impacte de les polítiques educatives a la influència de les transformacions socials, culturals i econòmiques: un primer balanç
Joan Soler i Mata
48
Las Coordenadas morales y filosófico-educativas de Ferrer = Ferrer's moral, philosophical and educational coordinates
Pere Solà i Gussinyer
45
L'Escola rural a Espanya al darrer quart del segle XX: una aproximació bibliogràfica
Joan Soler i Mata
44
Imatges fotogràfiques de temàtica educativa en col·leccions i arxius públics i privats = Photographic images with educational themes in public and private collections and archives
Isabel Argerich
43
Los Primeros Institutos de Segunda Enseñanza
Buenaventura Delgado
41
Una Pedagogia per a temps de crisi : el deixant formatiu de l'hel·lenisme = Pedagogy for a time of crisis : the training aspect of Hellenism
Isabel Vilafranca i Manguán
41
Reedició d'antics manuals escolars
Salomó Marquès
38
Presentació: l'educació en la Segona República
Salomó Marquès
37
El Testimoni de Rosa Roig, un exemple de renovació pedagògica a les Escoles Normals del primer terç de segle XX = The Testimonial of Rosa Roig : An Example of Educational Renewal in Teacher Training Schools in the Early 20th Century
Francesca Comas Rubí, Maria Isabel Miró Montoliu
37
L'Educació a Mallorca a l'època de la Guerra Civil: els canvis a la cultura escolar = Education in Mallorca during the Spanish Civil War: Changes in the Conception of School Education
Bernat Sureda i Garcia
36
El Problema de l'escola rural durant la Segona República
Juan Manuel Fernández Soria, María del Carmen Agulló Díaz
34
Joventut, esport i religió: el moviment Muscular Christianity
Conrad Vilanou i Torrano, Oriol de Bolòs
34
Educació, moviment obrer i krausisme a Mallorca: el pensament pedagògic de Baltasar Champsaur Sicialia (1882-1934)
Cristina Martí i Úbeda
33
L'Experiència escolar laicoracionalista a Xàtiva a l'inici del segle XX
Vicent Torregrosa Barberà
33
Entre la retòrica i la realitat: Juventudes de la Sección Femenina. València (1945-1975)
María del Carmen Agulló Díaz
33
Per una comprensió històrica de les activitats aquàtiques: una mirada educativa
Gil Pla i Campàs
32
L'Educació domèstica al segle XIX: teoria de les esferes i els models de professionalització docent
Raquel de la Arada Acebes
31
L'Entorn paidològic en l'horitzó de l'educació de la infantesa, l'adolescència i la joventut
Ángel C. Moreu Calvo
29
La Renovació pedagògica durant el franquisme. "Si se salva l'home es té tot salvat"
Josep González-Agàpito
29
Elements d'un procés de crim d'estat (discurs de l'auditor de guerra en el judici contra Ferrer i Guàrdia amb comentaris crítics de Pere Solà)
Pere, ed. Solà i Gussinyer
28
Una Educació pròpia: el compromís de les escriptores amb el públic femení = An education of one's own: women wirters' commitment with female public
Neus Real Mercadal
27

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »