Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Els Estats Units, un model a Catalunya
Albert Esteruelas i Teixidó
42
Pensament i pràctiques de les dones sobre l'educació femenina : un recorregut a través del temps = Women's thought and practices on women's education : a journey through time
Julia Cabaleiro Manzanedo
39
El Joc popular i tradicional als segles XVI i XVII: revisió des d'una perspectiva taxonòmica
Jaume Bantulà i Janot
36
L'Escola rural a Espanya al darrer quart del segle XX: una aproximació bibliogràfica
Joan Soler i Mata
34
Conseqüències de la Guerra Civil: la depuració i l'exili interior del magisteri = Consequences of the Civil War: purification and interior exile of the teachers
Juan Manuel Fernández Soria
34
L'Escola rural a Catalunya al darrer quart del segle XX : de l'impacte de les polítiques educatives a la influència de les transformacions socials, culturals i econòmiques: un primer balanç
Joan Soler i Mata
32
Política educativa i escola rural durant el franquisme
Jordi Feu i Gelis
31
Les noves tecnologies al servei de l'ensenyament de la història de l'educació
Maria Isabel Miró Montoliu
30
Possibilitats i riscs de les fonts orals en la investigació historicoeducativa = Possibilities and risks of oral sources in historic and educational research
María del Carmen Agulló Díaz
27
Sobre l'exili del magisteri republicà (1936-39) : reflexions i suggeriments = The exile of the republican teachers (1936-39) : reflections and suggestions
Salomó Marquès i Sureda
25
L'Educació domèstica al segle XIX: teoria de les esferes i els models de professionalització docent
Raquel de la Arada Acebes
24
As disposições interiorizadas nas sociedades de Instrução Militar Preparatória = The resolutions deeply rooted in individuals within societies of preparatory military instruction
José Gregório Viegas Brás, Maria Neves Leal Gonçalves
23
El Sentit de l'humanisme = The meaning of humanism / transcripció i presentació d'Albert Esteruelas i Teixidó
Ernst Robert Curtius, Albert Esteruelas i Teixidó
20
Pensar la història de la pedagogia en temps postmoderns
Conrad Vilanou i Torrano
19
La Història de l'Educació com a eina de comprensió del present
Luis Miguel Lázaro Lorente
19
Nemesi Ponsati (1897-1980): un pedagog de l'esport
Miquel Robert i Ferrer
18
Entre la retòrica i la realitat: Juventudes de la Sección Femenina. València (1945-1975)
María del Carmen Agulló Díaz
18
L'Institut Obrer de Barcelona (desembre 1937-gener 1939) = The Institut Obrer [The Workers' Institute of Barcelona (December 1937-January 1939)
Jordi Monés i Pujol-Busquets
18
Inpremtes i publicacions periòdiques, instruments educatius del moviment franciscà a Mallorca durant la Segona República = Printer's and periodical publications, educational tools of the Franciscan movement in Mallorca during the Second Republic
Pere Fullana i Puigserver
18
Tesis, recensions i publicacions
María del Carmen Agulló Díaz
17
Sophie Scholl i La Rosa Blanca : resistència i testimoni dels estudiants de l'Alemanya nazi = Sophie Scholl and Die wieβe Rose : resistance and testimony of students in Nazi Germany
Xavier Laudo Castillo
16
Associacions de joves entre els escolapis (1900-1975)
Joan Florensa i Parés
16
A tall de presentació: memòria, cultura i vida quotidiana a la Catalunya rural
Joan Soler i Mata
16
La Pedagogia de la subjectivitat corporal: una relectura del naturalisme i el culturalisme
Jordi Planella i Ribera
16
Les Polítiques de joventut a Catalunya durant el període democràtic
Pere Soler i Masó
15
La Reconstrucció de la memòria escolar a través de les autobiografies = The reconstruction of school memory through autobiographies
Mercedes Suárez Pazos
15

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »