Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Residència de Senyoretes en temps de guerra (1937-1939). Una experiència d'extensió cultural i educació popular

Wilson Ferrús Peris, Olaya Ramírez Simó

Resum


Són nombrosos els estudis sobre el Grup Femení de la Residència d'Estudiants
(Residència de Senyoretes) referents al període que abraça des de la seua institució
l'octubre de 1915 fins a l'inici de la Guerra Civil, moment en què la Residència està
pràcticament buida i cessa la seua activitat i els edificis estan en perill de ser ocupats o
destruïts. La documentació existent ens aporta informació molt abundant i fructífera
sobre el funcionament, l'organització, els objectius, el règim econòmic, les estudiants
que s'hi van allotjar, el personal auxiliar que hi va treballar, les professores que hivan participar... Tanmateix, és escassa, pràcticament inexistent, la informació, la documentació
i les referències sobre la seua última etapa: la que visqué la Residència de
Senyoretes a l'horta valenciana en temps de guerra, entre gener de 1937 i la victòria
dels rebels. És, doncs, el nostre propòsit, aprofundir en aquesta experiència de renovació
i innovació pedagògica que el govern republicà del Front Popular posà en marxa
durant la guerra amb la intenció d'afavorir i potenciar l'extensió cultural i l'educació
popular. Donem a conèixer els principis, els objectius, l'organització, els valors que
es fomentaren i les relacions professionals i humanes que s'establiren, les activitats,
el treball que allí es dugué a terme, les destinatàries... i, per descomptat, les mestres
que portaren endavant aquest projecte de popularització i socialització de la cultura i
l'educació, rescatant-les de l'oblit, i per tant, de l'ostracisme més injust al qual foren
després condemnades.

Text complet: Text complet