Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El que han d'ensenyar els mestres als xiquets i els pares als seus fills. El didactisme en un directori catòlic del segle XVIII

Vicent Sebastian Fabuel

Resum


L'autor presenta el Directorio Catholico y Declaracion de la Doctrina Christiana de
Vicente Sebastián, text que descriu el sistema de valors de la societat, la urbanitat, la
ciutadania, el paper de la família i els mestres. Publicat al segle XVIII, és un antecedent
dels manuals editats al llarg dels segles XIX i XX fins a l'arribada de la LOGSE. Per als
educadors, i per a la història de l'educació, el contingut més destacat el conformen el
capítol VI de la segona part, «obligacions dels pares envers els seus fills i domèstics», els
set capítols del segon tractat, «consells d'urbanitat i criança dels xiquets», i els capítols
I i II, «del mestre per al bon ensenyament i educació». El seu fonament pedagògic és
una síntesi de «l'educació de l'ànima i del cos» i es presenta com un compendi integral
per a pares i educadors. Com a aportacions interessants podem esmentar: el seu
sistematisme, la seua estructuració, aproximant-se al sentit utilitarista de l'educació que es tenia a l'època il·lustrada, i s'acosta com a precedent al naturalisme rousseaunià
en defensar la necessitat d'una educació d'acord amb les capacitats del xiquet i amb
l'obligació de conèixer la seua naturalesa fent servir pràctiques assentades en la realitat.
En definitiva, el Directorio mostra la ritualització i reglamentació dels processos vitals,
i exposa els codis que s'han transmès al llarg dels tres últims segles.

Text complet: Text complet