Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Influence and reception of Freinet in Spain. Map of the historiographical maze: Possible Means of Escape (1979-2016)

José Luis Hernández Huerta

Resum


La influència i recepció del pensament educatiu i les innovacions escolars de
Célestin Freinet a Espanya és un camp de recerca que ha estat desenvolupat des de fa
una mica més de tres dècades i mitja. A la fi de la dècada de 1970, quan el moviment
freinetià espanyol tornava a adquirir protagonisme en el panorama dels moviments
de renovació pedagògica (MRP), va aparèixer la primera publicació científica sobre la
seva primera època, durant els anys vint i trenta del segle passat. Des de llavors s'han
produït una mica més d'un centenar de publicacions científiques, encara que de gènere,
solidesa i profunditat diversos. El resultat és un laberint historiogràfic els múltiples
camins del qual van descobrint vies de fugida reeixides, portes cegues i, de vegades,
entrades falses que condueixen a senders ja transitats. L'objectiu d'aquest estudi és presentar una panoràmica de la trajectòria de la historiografia sobre la presència de
les idees i les pràctiques freinetianes a Espanya durant la Segona República, la Guerra
Civil i la transició a la democràcia, fer un balanç crític de l'estat de la qüestió, oferir
algunes possibles vies de fugida del laberint historiogràfic i presentar un ampli repertori
bibliogràfic especialitzat, útil per emprendre ulteriors indagacions. Aquest estudi, a
més, posa de manifest que el freinetisme espanyol segueix sent un terreny d'exploració
que reclama l'atenció de la comunitat científica, ateses les àmplies possibilitats que
ofereix; així mateix, es considera que cal modificar determinades perspectives d'anàlisi
i emfatitzar-ne d'altres que, en més o menys grau, ja són presents a les investigacions.

Text complet: Text complet