Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Idees sobre el saber intel·lectual en Ramon Llull

Gabriel Ensenyat Pujol

Resum


A l'època de Ramon Llull assistim a un canvi en relació amb el punt de vista anterior
sobre el saber, vist amb hostilitat pels qui el consideraven un obstacle per a la salvació i,
en tot cas, un do de Déu que no permetia cap guany a qui el transmetés. Al segle XIII
la perspectiva canvia, amb l'opinió favorable dels mendicants (encara que amb algunes
reticències), seguida per Ramon Llull, el qual, com és habitual, no s'està de dir-hi la seva.
La nova percepció sobre la matèria, passada pel sedàs del Beat, és el tema de l'article.

Text complet: Text complet