Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una Propuesta de innovación docente para enseñar historia de la renovación pedagógica en la universidad

Sara Ramos Zamora, Francisco Javier Pericacho Gómez

Resum


La història de la renovació pedagògica espanyola es nodreix d'un heterogeni nombre
de pensadors, escoles, moviments de professors i iniciatives de tot tipus que han
representat una forma diferent d'abordar els processos educatius i d'entendre la institució
escolar. Així doncs, la renovació pedagògica s'ha presentat sempre al llarg de la
història com una actitud innovadora, crítica i de fort compromís pedagògic i social
per part dels sectors més crítics de la comunitat educativa. Amb el present article
exposem l'experiència i proposta metodològica desenvolupades durant quatre anys en
l'ensenyament de la història de la renovació pedagògica dins de l'assignatura: Història i Corrents Internacionals de l'Educació. Aquesta experiència didàctica docent, que ha
tingut el suport institucional de diversos projectes d'Innovació i Millora de la Qualitat
Docent de la UCM, posa de manifest els assoliments aconseguits durant els cursos
2010-11, 2011-12, 2012-13 i 2013-14 i representa, en definitiva, la recerca de noves
metodologies en l'ensenyament de la història de l'educació. En coherència, s'ha pretès
connectar la història, el present i el futur educatiu de la renovació pedagògica, atorgant
als estudiants un ampli protagonisme en el procés d'aprenentatge, afavorint, en
definitiva, la dinamització crítica dels continguts.

Text complet: Text complet