Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Educació democràtica a les escoles d'estiu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1966-2008)

Núria Simó i Gil, Jordi Feu i Gelis

Resum


La democràcia i la participació han estat temes rellevants en la formació impartida
en les escoles d'estiu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que ha procurat
estar atenta al que passava i passa en l'àmbit social, polític i econòmic, i ha concebut
l'escola com un espai amb clares connotacions ideològiques plurals, obertes i tolerants
amb les diferents maneres de pensar i de viure. Des d'aquesta perspectiva, l'article fa
una anàlisi dels discursos i les pràctiques relacionats amb la democràcia en quarantatres
edicions de les escoles d'estiu de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (1966-2008)
i contextualitza la seva contribució en l'escola democràtica catalana. Obrim l'article
amb una anàlisi teòrica i conceptual dels termes democràcia i participació en relacióamb l'escola i, seguidament, fem la revisió històrica de les escoles d'estiu de l'Associació
de Mestres Rosa Sensat des de l'any 1966. L'article aporta claus interpretatives
que justifiquen que la defensa d'una escola democràtica per part dels mestres que hi
han participat s'ha mantingut durant els tres períodes analitzats: el primer, de 1966 a
1980; el segon, de 1981 a 1994, i el tercer, de 1995 a 2008. Les mobilitzacions i accions
dels mestres participants, desenvolupades en el context polític, social i econòmic
de cada període, han marcat el camí cap a l'escola democràtica.

Text complet: Text complet