Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Premsa pedagògica en la construcció de la identitat profesional dels mestres

Francesca Comas Rubí, Bernat Sureda i Garcia

Resum


Al llarg del segle xix, en paral·lel a la configuració del sistema educatiu liberal
espanyol, els mestres van prenent consciència de l'especificitat de la seva professió,
valorant la seva funció i construint la seva identitat professional. Dos fenòmens posen de manifest aquest procés i contribueixen al seu desenvolupament: les associacions
professionals i la seva premsa pedagògica. En aquest article analitzem la contribució
d'El Magisterio Balear òrgan de l'Asociación de Maestros de las Baleares i la
publicació més important de premsa pedagògica professional a les Balears entre el
final del segle xix i el primer terç del xx a la consolidació de la identitat professional
del magisteri. Revisant els articles publicats a El Magisterio Balear durant la seva
primera època (1873-1916), es pot veure com aquesta revista de l'Associació de
Mestres va informar els socis i lectors de qüestions administratives (vacants, trasllats,
disposicions, comentaris sobre la realitat i la política educativa, etc.) i, d'altra banda,
donà difusió a experiències innovadores, reivindicacions professionals i discursos
pedagògics renovadors tant en l'àmbit estatal com en l'internacional. A través de la
funció informativa i la divulgació de reflexions pedagògiques i professionals, i de
manera especial a través de la difusió d'avanços científics en el camp de l'educació que
alhora aportaven fonamentació i racionalitat científica a la pràctica docent, la revista
va contribuir a consolidar la identitat docent del magisteri.

Text complet: Text complet