Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De maestros a profesores de EGB: tradiciones educativas y modernización pedagógica. El caso de Canarias en el contexto español

Teresa González Pérez

Resum


En l'etapa final de la dictadura franquista es va dissenyar, a l'Estat espanyol, un nou perfil professional per al magisteri. Aquest perfil es va concretar en el Pla d'estudis de 1971, que va diversificar el currículum en un programa de formació cultural i pedagògica especialitzada i va fer variar de manera substancial el model de formació inicial. La transformació de les Escoles de Magisteri en centres universitaris, tal
com disposava la Llei general d'Educació de 1970, va representar un important pas endavant en la formació del magisteri espanyol, que, a partir d'aquell moment, es va anomenar professorat d'EGB (Educació General Bàsica). La identitat professional i el compromís educatiu varen ser les claus de la renovació pedagògica posterior.
L'objectiu d'aquest article és presentar les investigacions realitzades sobre la formació
inicial d'aquest professorat i les iniciatives de canvi impulsades per aquest col·lectiu docent a les illes Canàries a la dècada de 1970 fins a la transició política.

Text complet: PDF