Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Tratamiento de las emociones en la teoría de la educación de Richard Stanley Peters y la tradición anglosajona del siglo XX

Miriam Prieto Egido

Resum


L'article proposa recuperar els treballs que R. S. Peters va desenvolupar en el marc
de la filosofia analítica durant els anys 60 i 70 del segle xx per considerar la seva
pertinència vers l'actual anàlisi educativa de les emocions. Les emocions en l'actualitat
són un tema central en l'educació, en part a causa de les contribucions de la intelligència
emocional i les versions educatives sobre l'aprenentatge social i emocional
(SEL i SEAL). Si bé aquestes propostes han rebut, en general, una bona acollida, des
de la tradició anglosaxona han sorgit els darrers anys algunes veus crítiques que, des
de la filosofia de l'educació, posen en qüestió el seu rigor conceptual i assenyalen la
falta de consideració del caràcter moral de l'experiència afectiva. Les anàlisis de Peters
permeten abordar les dues mancances de l'actual tractament educatiu de les emocions:
la definició precisa del fenomen, un aspecte que Peters aborda a través de la dicotomia activitat-passivitat; i la relació de les emocions amb la moral, que Peters reflectia a través
de la diferenciació entre emoció i motiu. El desenvolupament de l'article tractarà
de mostrar la vigència d'aquestes distincions. Per això, les contribucions de Peters es
presenten relacionades amb alguns treballs actuals sobre l'educació de les emocions,
especialment els de David Carr, qui també reclama la importància de considerar les
emocions en relació amb les dimensions cognitiva i moral. L'article finalitza emfasitzant
la necessitat d'integrar els nous pressuposts en l'educació de les emocions amb les
anàlisis que, des de mitjan segle xx, es fan del fenomen emocional.

Text complet: PDF