Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dues iniciatives en l'àmbit no formal de l'ensenyament musical a Mallorca (1977-1995)

Llorenç Gelabert Gual

Resum


L'article fa una anàlisi de dues iniciatives d'ensenyament musical emmarcades en
l'àmbit de l'educació no formal que tingueren lloc a Mallorca entre els anys 1977 i 1995. La primera és els Cursos de Música Coral, iniciativa engegada pels músics i pedagogs Joan Company i Baltasar Bibiloni sota els auspicis de l'Escola de Formació
del Professorat d'EGB de Palma. L'Escola de Pedagogia Musical, segona iniciativa objecte d'anàlisi, fou un intent posterior de perllongar la tasca que desenvolupaven els cursos esmentats. Quant a la metodologia feta servir, ambdues iniciatives esdevingueren pioneres aleshores a Mallorca i marcaren un punt d'inflexió pel que fa a
l'ensenyament musical. Per això, en aquest article pretenem analitzar acuradament la conjuntura històrica i legislativa en què varen tenir lloc, la metodologia feta servir i el seu llegat, vigent encara avui dia.

Text complet: PDF