Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Filosofía de la educación de Rousseau: el naturalismo eudamonista

Isabel Vilafranca i Manguán

Resum


Al llarg de la seva obra Jean Jacques Rousseau (1712-1778) realitza una profunda
anàlisi de la naturalesa humana de la qual deriven tant la seva filosofia política com
els principis teòrics de la seva educació. L'aportació de l'autor ginebrí va resultar un
gir epistemològic en el pensament pedagògic contemporani: una proposta basada en
la conquesta de la felicitat actual a través del respecte de les lleis naturals. Enfront dels
discursos realistes, racionalistes i empiristes, Rousseau propugna una educació que no
alteri en gran manera l'ordre teleològic natural. L'Emili, publicat el 1762, constitueix
un punt d'inflexió en el discurs pedagògic que marcarà el posterior esdevenir de
l'acció educativa. Rousseau és, a més del seu precursor, el més fidel representant del
naturalisme pedagògic.

Text complet: PDF