Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Conservació i l'estudi del patrimoni historicoeducatiu a Espanya en l'actualitat = The conservation and study of historical and educational heritage in Spain today

Xavier Motilla Salas

Resum


El patrimoni historicoeducatiu representa actualment una tendència emergent en
la historiografia educativa. Cal cercar-ne els orígens en el debat historiogràfic que es
produí en el darrer quart del segle passat en la història de l'educació. Les influències
del postmodernisme i altres teories, com ara el postestructuralisme i el deconstruccionisme,
implicaren una fragmentació de l'objecte de la història, que conduí a l'aparició
de diverses temàtiques particulars que abastaren aspectes fins aleshores oblidats i que
incidí en els plantejaments metodològics dels treballs d'investigació. És des d'aquesta
tendència historicoeducativa emergent, que hom ha anomenat com la nova història
de la cultura escolar, que es començà a tenir un interès per la recuperació, la conservació
i l'estudi del patrimoni historicoeducatiu. Arran de la publicació recent de
l'obra, coordinada pel professor Julio Ruiz Berrio, El patrimonio histórico-educativo.
Su conservación y estudio
(2010), es repassa breument les principals aportacions que
sobre aquest tema s'han produït al nostre país, alhora que es dóna compte de la dita
publicació.

Text complet: PDF