Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Os mecanismos espaciais do governo no ensino : a centralização-descentralizaçao do ensino (Finais da Monarquia e I Republica) = The mechanisms of government in education space : the centralization-decentralization of education (End of the Monarchy and

José Gregório Viegas Brás, Maria Neves Leal Gonçalves

Resum


Amb aquest article pretenem abordar la importància de la descentralització en
l'ideari educatiu republicà així com la lectura que els professors van fer de la descentralització
de l'ensenyament des de la reforma de Rodrigues Sampaio de 1878 fins a
finals de la I República. Es tracta de saber quin tipus d'intervenció es requereix als
professors i als consells locals i veure com s'articulaven el poder polític amb els poders
i sabers dels docents.

L'elit republicana concebia l'encàrrec de l'educació als municipis i la convocatòria
de totes les institucions administratives com a factors determinants per al desenvolupament
de la instrucció. Al seu torn els professors més o menys criticaven l'endarreriment
en el pagament dels seus sous, els poders discrecionals atribuïts als agents de les
corporacions locals i les persecucions polítiques que molts van patir.

Per explorar el tema que ens ocupa ens centrem en el període comprès entre el
final de la monarquia i els anys posteriors a l'establiment de la República. Les fonts
que considerem es divideixen en tres nivells diferents però complementaris: 1) Els
debats parlamentaris (volem saber la forma en què es va discutir la descentralització i la professió docent en l'escenari del debat polític). 2) El marc legislatiu (es pretén
examinar les normes utilitzades com a referència per a la descentralització i la creació
de la professió docent). I 3) La representació dels professors (volem saber com la
descentralització i els problemes de la professió van ser tractats per especialistes en
les revistes especialitzades: :Democracia (1878-1881); Esquerda Dinástica (1888-
1890); Educação Nacional (1896-1919), A Federação Escolar (1886-1926), Boletim da
Associação do Magistério Secundário Oficial
(1904-1907), Boletim da Direcção Geral da
Instrução Pública
(1902-1905); Revista do Ensino Médio e Profissional (1913-1916),
Revista dos Liceus (1891-1896; 1916) i Boletim da Associação dos Professores das Escolas Industriais e Comerciais (1921-1927).

Text complet: PDF