Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las Primeras alumnas en los estudios de bachillerato en Canarias = The first students in secondary schooling in Canarias

Teresa González Pérez

Resum


Al segle xix les dones que volien estudiar batxillerat van tenir moltes dificultats
per accedir als instituts. El batxillerat es veia com a part de la formació que havia de
rebre la minoria dirigent, però en aquesta formació no s'incloïen les dones, perquè
es concebia com un espai masculí. Un nivell educatiu que al principi no considerava
la presència femenina, encara que no hi havia una prohibició expressa que impedís
d'accedir-hi, se sobreentenia que no era propi per a les dones. D'aquí l'escassetat
d'alumnat femení i el baix nombre de dones que van obtenir el títol de batxiller. Les
Canàries, província espanyola situada al nord-oest de la costa africana, van patir les
conseqüències de la llunyania de la metròpoli, fet reflectit especialment en les dificultats
econòmiques i limitacions formatives, ja que hi mancaven centres educatius. Però
aquestes circumstàncies no van ser motiu perquè algunes dones tinguessin interès per
accedir als estudis de batxillerat i esquivessin obstacles per aconseguir-ho.

Text complet: PDF