Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

D'alumna a mestra : l'accés de les dones al magisteri oficial = From pupil to teacher : the entry of women teachers into the state school system in Catalonia

Esther Cortada i Andreu

Resum


Al llarg del segle xix les dones van aconseguir considerables avenços pel que fa a
l'educació. La necessitat de crear escoles de nenes i les exigències de tipus moral de
la ideologia de les esferes separades van donar lloc a una creixent demanda de dones
mestres. En un primer moment, es pensava que seria molt difícil atreure noies amb un
mínim nivell cultural, disposades a dedicar-se plenament a la tasca de mestra a canvi
d'un salari més baix, encara, que el dels mestres. Així, a les primeres mestres no se'ls
va exigir tenir gaires coneixements. Tampoc no es creia que per ensenyar nenes els calgués
tenir un nivell acadèmic equiparable al dels mestres de nens. Aquestes premisses
es van traduir en una formació, un prestigi professional i unes condicions de treball
molt més deficitàries que les dels seus companys. A grans trets, aquestes són les circumstàncies
que van acompanyar els primers passos de les mestres d'escola pública del
segle xix. Tot i aquest panorama inicial, el col·lectiu de les mestres va saber maniobrar
hàbilment en un medi advers i fer un bon ús dels elements que podien jugar a favor
seu per tal de millorar el seu estatus i aconseguir el reconeixement social que creien
merèixer. Es pot afirmar que, al tombant de segle, les actuacions i els avenços professionals
aconseguits per les mestres arribaven a posar en qüestió alguns dels fonaments
de la mateixa ideologia de les esferes separades que, inicialment, havia fet possible la
seva incorporació al magisteri.

Text complet: PDF