Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La educación secundaria en Navarra en el siglo XIX

Reyes Berruezo Albéniz

Resum


L'Educació Secundària a Navarra al Segle XIX
L'autora explica els inicis de l'ensenyament secundari a la comunitat navarresa -Tudela, Estella, Tafalla...-, i d'una manera aprofundida, en la creació i desenvolupament de l'Institut provincial de Pamplona. Al llarg de l'article descriu moments importants d'aquesta evolució, com l'aprovació del Pla General
d'Instrucció Pública el 1845 i el paper que hi va tenir la Junta Inspectora, així com també es menciona la promulgació de la Llei Moyano, l'oferta d'altres opcions post-obligatòries, la implantació de diferents plans d'estudi, realitats polítiques d'aquell període...

L'establiment del precepte de realitzar memòries anuals en aquella època ha permès als historiadors conèixer fets i detalls valuosos sobre els canvis que s'anaven produint i sobre dades concretes referides a
nombre d'alumnat, dotacions econòmiques, etc.

A partir del darrer terç del segle passat es produí un augment de l'escolarització d'alumnes en centres privats religiosos en detriment de l'ensenyament oficial.

Text complet: PDF