Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dimensió lúdica i jocs motrius a les rondalles mallorquines = Recreational dimension and motor function games in tales from Majorca

Joan Gabriel Aguiló i Sabater

Resum


En aquest estudi es rastreja l'esperit lúdic d'una selecció de rondalles mallorquines seguint
la perspectiva de l'homo ludens de Johan Huizinga. Ens servim de les aportacions de Roger Callois
per analitzar les tipologies d'elements lúdics que hi trobem i de les habilitats bàsiques de
la motricitat apuntades per Georges Hébert. D'aquesta manera es farà una relació entre les
rondalles mallorquines i els jocs motrius que hi podem extreure. Pretén ser una eina per organitzar
grans jocs ludomotrius i per a la tasca del professorat d'educació física amb vocació
interdisciplinària, així com una revalorització de l'homo ludens malmès per la modernitat.

Text complet: PDF