Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Educació física en el tombant del segle XIX

Juan Andrés Cambeiro

Resum


A partir de l'aparició formal de l'educació física en els plans d'estudis de secundària en el curs 1893-1894, aquesta ha tingut una implantació irregular i accidentada. La revisió dels plans d'estudis de finals del segle XIX ens presenta una situació titubejant, en paral·lel amb la situació sociopolítica: decadent, controvertida i amb una evident manca de recursos. En aquesta època es creen les bases d'una educació física precària, amb presència i importància vacil·lants en els diferents plans d'estudis, definida com a especial, igual que els seus professors. Això pel que fa als ensenyaments secundaris, ja que en la formació de mestres no apareix fins al pla de 1898, amb una clara tendència higiènica i militar, i ni tan sols arriba als centres de primària. En aquest article s'estudia la presència i la significació de l'educació física, des del seu naixement fins al tombant del segle XIX, mitjançant l'anàlisi del tractament que se'n va fer en els plans d'estudis i en les normes que la regularen: organització de la matèria, continguts i plantejaments pedagògics i altres aspectes derivats d'una discutida i canviant política educativa que tants anys va trigar a equiparar-se a les tendències pedagògiques més avançades.

Text complet: PDF