Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les Pràctiques educatives de l'escoltisme de Mallorca durant la dictadura franquista a través de les fotografies = Educational scouting practices in Mallorca during the Franco dictatorship seen through photographs

Francesca Comas Rubí, Miquel March Manresa, Bernat Sureda i Garcia

Resum


A partir d'una recerca sobre les fotografies de l'escoltisme i el guiatge catòlic de
Mallorca des de la seva reintroducció després de la Guerra Civil, el 1956, fins a l'actualitat,
en aquest article es fa una revisió sobre la informació que aporten aquestes fonts
gràfiques per conèixer les activitats i la cultura d'aquest moviment juvenil. L'anàlisi del
corpus fotogràfic localitzat posa en evidència que, malgrat l'elevat nombre de fotògrafs
aficionats que hi han intervingut, la diversitat de situacions, i les diferències d'època
i de circumstàncies de les quals donen testimoni les fotografies, aquestes tendeixen
a compartir un codi icònic i una funció simbòlica que reforça aquells aspectes que
es consideren fonamentals en el mètode i en la cultura escolta de cada moment. Per
altra banda, es comprova que la fotografia és un document històric més en mans dels
historiadors que necessita d'aquestes o similars tècniques interpretatives que tot document
històric però que pot complementar altres documents, aportant informació que
difícilment es pot obtenir d'altres fonts. En aquest article ens hem centrat fonamentalment en la representació fotogràfica de l'escoltisme catòlic mallorquí de la postguerra,
des de la seva creació fins a finals de la dècada dels seixanta del segle XX.

Text complet: PDF