Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Imatges fotogràfiques i cultura escolar en el franquisme: una exploració de l'arxiu etnogràfic = Photographs and school culture in francoism: an exploration of the ethnographical archive

Maria del Mar Del Pozo Andrés, Teresa Rabazas Romero

Resum


En aquest article s'exploren les possibilitats que ofereixen les fotografies com a
font per estudiar la cultura escolar. Per això s'estudia un arxiu visual de caràcter etnogràfic,
que és el Fons documental Anselmo Romero Marín, que es troba al Museo de
Historia de la Educación «Manuel Bartolomé Cossío» de la Universitat Complutense
de Madrid. S'hi conserven 891 treballs monogràfics, realitzats pels estudiants de
Pedagogia entre 1950 i 1968, que descriuen una realitat educativa i la valoren críticament
i que han de ser considerats com a experiències pioneres d'investigació etnogràfica.
La majoria d'aquestes memòries inclouen imatges, de les quals s'han seleccionat
138 «fotografies de classe», entenent com a tals aquelles que representen l'interior
d'una aula, amb docents i alumnes aparentment embrancats en una activitat instructiva.
Amb aquestes imatges s'ha assajat un doble enfocament, «narratiu» i «comunicatiu
», per estudiar alguns aspectes de la cultura escolar en el franquisme, interpretats a
través dels conceptes de «visualització» i «visibilitat». Tant alguns aspectes de la cultura
material de l'escola com determinades pràctiques escolars que giren entorn de la lliçó s'analitzen en un intent de dotar de «visibilitat» aquesta «caixa negra» amb la qual es
pot identificar l'interior de l'aula.

Text complet: PDF