Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

How (un-)useful are images for understanding histories of education? : About teacher centeredness and new education in Dutch primary schools: 1920-1985 = Com són d'(in)útils les imatges per entendre les històries de l'educació? : L'ensenyament centrat

Sjaak Braster

Resum


Hi ha un debat per veure si les imatges ens són útils o no per entendre històries
de l'educació. Les imatges poden ser un suport per a històries que ja estan recollides
en documents escrits, però, poden utilitzar-se com a font primària, ja que ens proporcionen
allò que els testimonis orals o escrits no poden proporcionar? Nosaltres pensem
que sí. Hem portat a terme un estudi d'un centenar d'imatges d'alumnes i professors
dins aules de primària que dóna fe de la nostra teoria. Mostrem que, passant d'una
metodologia inductiva a una de deductiva, a través de la delicada selecció i codificació
d'imatges, utilitzant múltiples anàlisis de correspondència i comparant constantment
diferents grups d'informació, hem arribat a una sèrie de conclusions a les quals
no podríem haver arribat si únicament haguéssim utilitzat documents escrits. Una
d'aquestes conclusions és que, malgrat el mecanisme conegut com a «gramàtica de
l'escolarització», la tendència majoritària a les escoles de primària holandeses, ja siguin
públiques, privades o religioses, ha anat canviant lentament, en el període de 1945 a
1985, des del centrisme del mestre cap al centralisme de l'alumne. No obstant això,
les escoles noves dels Països Baixos no varen canviar aquesta imatge d'un ensenyament
centrat en l'alumne durant aquests anys. La imatge de la tendència majoritària dels
anys vuitanta és comparable a la imatge de la nova escola dels anys cinquanta. Hi ha
hagut una convergència cap a una imatge en la qual l'alumne és al centre, amb les
taules agrupades, amb el mestre al mateix nivell que els alumnes, dins una atmosfera
de llibertat i alegria. Larry Cuban va arribar a la conclusió que les tendències predominants de les escoles de primària dels Estats Units, on l'ensenyament centrat en el
mestre eren encara dominants durant el 1890 i el 1990, no són aplicables en cap cas a
la situació d'Holanda.

Text complet: PDF