Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Junta de Protecció de la Infància de Barcelona, 1908-1985: algunes claus del seu naixement, funcionament institucional i recorregut històric = The Junta de Protecció de la Infància de Barcelona, 1908-1985: Key factors in its constitution, f

Carlos Sánchez-Valverde Visus

ResumLa irrupció com a subjecte sociològic i històric de la infància, i, en conseqüència,
l'aparició de la intervenció i de l'acció social envers aquest sector social se'ns apareix,
tant als ulls dels investigadors, com als dels tècnics i de la ciutadania en general, com
un dels aspectes més nous i interessants de l'escenari de finals del segle XIX, la qual cosa
significa un canvi del paradigma social. La Junta de Protecció de la Infància de
Barcelona va ser creada el 1908: què es feia fins aleshores en relació amb l'atenció i la
protecció de la infància?, per què va ser en aquest moment quan es començà a parlar
d'infància i es creà aquesta institució? L'article vol posar de manifest, i fer-ho evident,
com va sorgir, per què ho va fer, i recull algunes referències a com ha estat l'acció social
amb la infància a Catalunya i Barcelona el segle XX, a través de les referències a aquesta institució, que ens fa de fil conductor perquè abraça en la vida institucional gairebé
tot el segle.

Text complet: PDF